Studijní a komunitní poradenství

Stojíte na rozcestí kam dál? Řešíte jakým směrem se vydat? Která cesta je ta nejlepší nejen pro vaše dítě, ale celou rodinu? 
Jsem pedagog, zakladatelka komunity, metodička domácího vzdělávání a průvodkyně v lesní školce. Mé tři děti navštěvují komunitní i státní školku a inovativní školu. Vycházím tedy nejen z teorie, ale i zkušeností z komunitního života a působení ve školách různého typu.
Nejsem razantní zastánce komunitního či domácího vzdělávání. Podpořím vás v nalezení té nejlepší cesty pro celou vaši rodinu. Jelikož působím na Praze 15, můžu vás propojit s dalšími lidmi z této lokality i dál.

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ A PODPORA PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
 • podpora při rozhodování alternativ ve vzdělávání i domškoláctví (položím vám otázky, které vám pomohou se rozhodnout)
 • orientace ve výběru školy či školky v oblasti Prahy 15 a Prahy východ
 • domškoláctví (je široký pojem, pojďme si ujasnit kudy vede vaše cesta)
 • adaptace do kolektivu (MŠ, lesní školka, dětská skupina)
 • odklad školní docházky a předčasný nástup školní docházky

TVORBA KOMUNIT 

 • Podpora při zakládání komunitního projektu (kde najít rodiny, zázemí, jak začít)
 • Zakládání spolku (administrativa okolo projektu, stanovy, pojištění)
 • Spolupráce při formování vlastních manuálů, krizových plánů a interního nastavení
 • (Ne)vedení komunity, sebeřízená komunita (jaké máte možnosti a jaké jsou naše zkušenosti)
 • Program pro předškolní děti (sdílení našich metodických plánů)
 • Plánování vize komunity (bez společné vize to nejde)
 • Podpora začínajících průvodců (rodič v roli průvodce, adaptace dětí do skupiny)
 • Vztahy v komunitě (komunitu dělají vztahy a je třeba na nich pracovat)

CENA KONZULTACÍ

 • 30min 500Kč
 • 60min 700Kč
 • při dlouhodobém mentoringu stanovuji cenu individuálně s ohledem na možnosti komunity

Zde můžete nastínit oblast vašeho dotazu a rovnou připojit vaše časové možnosti. Ozvu se vám do 24hodin.

REFERENCE

S Eliškou jsem řešila výběr vstřícné státní školky na Praze 15, kam jsme se nedávno přistěhovali. Výrazně mi pomohlo poradit se s někým, kdo jednak zná místní školky i školy a druhak chápe naši potřebu respektujícího přístupu k dětem. Díky Elišce máme teď plán i záložní plán.    Eliška Beneš