Lesní klub Průzkumníci v Praze 10 - Dubči, je určen pro děti ve věku cca 3, 5 roku - 6 let, které jsou rády v přírodě a zvládnou nějaký čas bez rodičů.

Klub děláme s našimi dětmi a pro naše děti. Nabízíme rodinnou atmosféru s individuálním přístupem ke každému dítěti. Naším cílem je spokojené dítě. Bezpečné prostředí vnímáme jako klíčové pro přirozený vývoj a rozvoj potřebných dovedností.

Kdy: pondělí - pátek 8:30 do 16:00.

Kde: Ráno se scházíme u klubovny (U Transformátoru 648, 107 00 Praha). Většinu času jsme venku v krásné dubečské přírodě. K dispozici máme klubovnu vytápěnou kamny i krytou venkovní terasu.

Co děláme: Začínáme společným přivítáním v kruhu. Poté vyrážíme do přírody, zahrajeme hry, tvoříme. Věnujeme se danému tématu. Po obědě odpočíváme, čteme pohádky, hrajeme na nástroje. Odpoledne je buď řízená činnost, či volná hra.

Máme několikaleté zkušenosti s dětmi. Naše aktivity i jednotlivé hry skrývají pečlivě zvolený cíl z mnoha klíčových oblastí jako sociální dovednosti, sebedůvěra, koordinace pohybů a orientace v prostoru, jemná motorika, smyslové vnímání, chápání dějovosti, paměť a pozornost, tvořivost, kreativní a konstrukční schopnosti, řečové dovednosti. To vše s respektem k sobě i ostatním a v těsném kontaktu s přírodou!

​Kapacita: 14 dětí na den. Přítomny jsou dvě průvodkyně. Chod klubu zajišťuje 6 průvodkyň, které mají odpovídající vzdělání i zkušenosti.

Cena pro školní rok 2023/2024:

Pětidenní docházka 8 500 Kč za měsíc.
Čtyřdenní docházka 8 100 Kč za měsíc.
Třídenní docházka 5 600 Kč za měsíc.
Dvoudenní docházka 4 600 Kč za měsíc.​

Pro více informací kontaktujte koordinátorku Lenku Veszelei na e-mailu jestrabi.dubec@gmail.com, či telefonicky +420 736 648 031.