Bludiště

Když přijde dítě se zájmem o bludiště a labyrinty, neváhejte a toto senzitivní období podpořte. 

Bludiště rozvíjejí:

  • myšlení
  • logické uvažování
  • zrakové vnímání
  • pozornost a soustředění
  • grafomotoriku celkově

a děti většinou chtějí další a a další jen co dojdou do cíle. Proto vznikl tento soubor. Na mé děti potřeba kreslení čar v bludišti přišla vždy mezi 4. a 5. rok. To pak tisknu a tisku stále nová bludiště. 

V tomto souboru jich najdete více jak 100. Černobílé, barevné i tematické.

59,00 Kč
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.