Poradenství

Nabízíme odborné konzultace a spolupráci osobně, telefonicky i online v oblasti:

  • Zakládání komunitního projektu (kde najít rodiny, zázemí, jak začít)
  • Zakládání spolku (administrativa okolo projektu, stanovy, pojištění)
  • Spolupráce při formování vlastních manuálů, krizových plánů a interního nastavení
  • (Ne)vedení komunity, sebeřízená komunita (jaké máte možnosti a jaké jsou naše zkušenosti)
  • Program pro předškolní děti (sdílení našich metodických plánů)
  • Plánování vize komunity (bez společné vize to nejde)
  • Průvodcování (rodič v roli průvodce, adaptace dětí do skupiny)
  • Vztahy v komunitě (komunitu dělají vztahy a je třeba na nich pracovat)

Konzultace poskytují zakladatelky projektu Lesní kvítka z.s., mnohonásobné maminky a zkušené průvodkyně Eliška Píštělková a Lenka Veszelei.

Cena konzultace 60 - 90min / 450 Kč.

Zájemci se hlaste na lesni.kvitka@seznam.cz nebo na tel. č. 777 817 334.